stay around

  1. Fiil gitmemek
  2. Fiil ayrılmamak
  3. Fiil yanında kalmak
  4. Fiil durmak
  5. Fiil kalıcı olmak