1. sadık/bağlı kalmak.
    stick by a friend: bir dosta sadık kalmak.
    stick to one's guns: sebat
    etmek, direnmek, ayak diremek.
    stick to one's word: sözünü tutmak, sözüne sadık kalmak.
bir karara bağlı kalmak Fiil
bir kararı yerine getirmek Fiil
bir kararı uygulamak Fiil
bir taahhüdü yerine getirmek Fiil
bir sözü yerine getirmek Fiil
bir vaadi yerine getirmek Fiil
birinin arkasında durmak Fiil
birine sadık kalmak Fiil
birine bağlı kalmak Fiil
birine sadık olmak Fiil
birinin yanında olmak Fiil
birine destek olmak Fiil
birine sadakatini korumak Fiil
iyi günde kötü günde birinin yanında olmak Fiil
iyi günde kötü günde birine destek olmak Fiil