stick in one's craw

  1. hoşlanmamak, tahammül edememek, nefret etmek, tiksinmek, midesi(ni) bulan(dır)mak.
    It stuck in my
    craw: Ondan hoşlanmadım/tiksindim.