1. üzerine yapış(tır)mak/yapışık kalmak.
    stick it on
    : argo (a) çok pahalıya satmak, (b) hesaba ilâveler yapmak.
etiket yapıştırmak Fiil
kumsala oturmak Fiil
önemsiz şeyler üstünde durmak Fiil
satışların yoğun olduğu mevsimde yüksek fiyat istemek Fiil
zarfa pul yapıştırmak Fiil