stick with something

  1. Fiil birşeye bağlı kalmak
  2. Fiil birşeyi sürdürmek
  3. Fiil birşeye devam etmek
  4. Fiil birşeyi devam ettirmek
  5. Fiil birşeyden ayrılmamak