straight-line

  1. Sıfat doğrusal, elemanları bir doğru üzerinde bulunan.
normal amortisman İsim, Muhasebe
eşit paylı amortisman İsim, Muhasebe
değişmez oranlı amortisman
yıllık tutarları birbirine eşit olan amortisman
eşit paylı amortisman yöntemi
doğru hat
doğru İsim, Geometri
en kısa bağlantı
doğru çizgi
düz çizgi İsim, Geometri