1. İsim katman, tabaka, kat.
  2. İsim, Jeoloji yeryüzü tabakası.
  3. İsim, Biyoloji doku tabakası, pul.
  4. İsim aynı boyda bulunan bitkiler topluluğu.
  5. İsim okyanus veya atmosfer tabakaları.
  6. İsim toplumsal sınıf, halk tabakası.
sözcüğünün çoğul biçimi
tabakalar
sınıflar