1. adaleli
 2. kuvvetli, güçlü.
  a strong nation. a strong army. He is a strong man.
  An army ten thousand strong:
  On bin kişilik bir ordu.
 3. zorlu, zorlayıcı, etkili, müessir, sert, şiddetli.
  strong measures.
 4. dayanıklı, sağlam.
  strong walls. strong defense. a strong economy.
 5. sağlam, mantıkî, inandırıcı, ikna edici.
  strong arguments.
 6. gayretli, cevval, ateşli, esaslı.
  He's a strong Democrat: Ateşli bir demokrattır.
 7. gayretli, faal, enerjik.
 8. cesur, yiğit.
  a strong soldier.
 9. yetenekli, kabiliyetli, becerikli.
  He is very strong in mathematics.
  Politeness is not his
  strong point: Kibarlıktan pek anlamaz.
 10. şiddetli.
  strong winds.
 11. apaçık, bariz, hemen göze çarpan.
  strong evidence: apaçık delil.
  He bears a strong resemblance
  to his father: Tıpkı babasına benziyor.
 12. sert, dokunaklı (söz vb.).
  strong language: sert sözler, küfürbazlık.
 13. (renk/ışık) koyu, keskin.
 14. yoğun, derişik, koyu.
  strong tea: koyu çay.
  strong solution: koyu eriyik.
 15. (içki) sert, keskin, alkol oranı çok.
  strong drink: sert içki.
 16. metin, iradeli, kararlı, azimli, sebatlı, tuttuğunu koparan.
 17. Ekonomi sağlam, değerini koruyan veya gittikçe kıymetlenen.
  strong market: sağlam piyasa.
 18. kuvvetli, büyütme gücü fazla.
  a strong microscope.
  strong light: kuvvetli ışık.
 19. ağır kokulu, ağırlaşmış, bozulmaya yüztutmuş, yiti(leşmiş).
  strong butter: yiti tereyağı.
  strong
  cheese: ağır kokulu peynir.
 20. Gramer mastarın sesli harfinin değişmesi ile geçmiş zamanlarını teşkil eden (fiil):
  sing, sang, sung gibi.
iradeli Sıfat
hızlı
müstahkem
on bin kişilik ordu
kuvvetlenmek Fiil
sağlamlaşmak Fiil
perçinleşmek Fiil
(Br) haddini aşmak Fiil
kuvvetli bir tesir bırakmak, fazlasıyla etkilemek.
kuvvetlenmek Fiil
sermayesi güçlü
güçlenmek Fiil
ölçüyü aşmak Fiil
bir şey abartmak Fiil
zengin
başarılı olma
canla başla devam etmek Fiil
palazlamak palazlanmak Fiil
sağlam
becerikli
sertleştirmek Fiil
kavileştirmek Fiil
zayıf
tığ gibi
dağ gibi
sapasağlam sapsağlam
kuvvetli delil
(US) zor kullanma yöntemleri İsim
kuvvetli ordu
hükümet politikasına karşı güçlü saldırı
hükümet politikasına karşı güçlü saldırı
bir şirketin devir alınması sırasında
yapılan tekliflerle ilgili söylentilerin hedef şirkete baskı yapması
yeterli delil
kasa
kuvvetli rüzgâr, Beaufort ölçeğinde saatte 25-30 mil (40-48 km.) hızla esen rüzgâr. İsim
güçlü aday
ağır kokulu peynir
güçlü koalisyon İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
güçlü rekabet
sağlam para
sağlam paralı ülkeler İsim
kök salmış âdet
büyük talep
yüksek talep
sert içki
kesin kanı
iyi mali durum İsim
güçlü polis kuvveti
kuvvetli fırtına, Beaufort ölçeğinde saatte 47-54 mil (75.6-86.9 km.) hızla esen rüzgâr. İsim
gayri menkule
özellikle de konuta tecavüz eylemlerinde suçun şiddet ve zor kullanarak ya da çok sayıda kimselerle işlenmesi
ihtiras
ağır söz
sert ve ağır sözler
küfür
güdümlü yönetim
müsait piyasa (talep yüksek ve arz yetersiz olduğu için fiyatların artmakta olduğu piyasa
borsanın yükselmesi
pahalılık
kabul edilmesi zor olan mesele
sağlam irade
düşünce kararlılığı
iradeli
kararlı
azimli
güçlü millet
güçlü yandaş
koyu taraftar
kuvvetli şahsiyet
güçlü olunan nokta
kişinin kuvvetli yanı
ağırlık merkezi
güçlü önyargı
kuvvetli önyargı
zann-ı galip İsim, Din ve İnanç
galip zan İsim, Din ve İnanç
şaşmaz ilkeler İsim
kuvvetli protesto
kasa odası İsim
sert tütün
kuvvetli kuşku
koyu çay
fiyatlarda istikrar
güçlü yükselme eğilimi
gürül gürül
güçlü bir mevkide olmak Fiil
güçlü mevkide olmak Fiil
keyfi yerinde olmak Fiil
bir şeye karşı kararlı olmak Fiil
bir teşkilatta önemli adam olmak Fiil
iyice kanaat getirmiş görünmek Fiil
sandıkçı
seçimlerde sağlam bir mevkie yükselmek Fiil
tamamıyla karşı olduğunu ifade etmek Fiil
eşit ücret konusunda karşıt fikirler ileri sürmek Fiil
yeniden formunu bulmak Fiil
yanmaz kasa
sabahları erken kalkmaktan nefret etmek Fiil
arkası olmak Fiil
sırtı pek olmak Fiil
güçlü delilleri olmak Fiil
nefret etmek Fiil
savaşacak amansız düşmanı olmak Fiil
birinin üzerinde büyük yetkisi olmak Fiil
birine karşı kesin itirazı olmak Fiil
birinin üzerinde büyük etkisi olmak Fiil
ciddi bir hedefi olmak Fiil
savaşacak amansız düşmanı olmak Fiil
sinirleri sağlam olmak Fiil
birine karşı kesin itirazı olmak Fiil
hafızası kuvvetli
çalışmaktan nefret eder
yeniden kuvvetlenmek Fiil
birinin kuvvetli tarafı olmama
sağlam karakterli
kabul edilmemesinden dolayı bir senedin protesto su kuvvetli protesto
(a) birinin tarafını tutmak, onu savunmak, (b) birini hararetle tavsiye etmek.
şiddetli itirazda bulunmak Fiil
üçüncülükten emin olmak Fiil
(piyasa) güçlü direniş göstermek Fiil
... ile yakından ilgilenmek Fiil
(politikada) parti ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmak.
(borsa) yeni canlılık getirmek Fiil
okkalı kahve
meskene tecavüz fiillerinden zor istimalini ifade için kullanılan deyim
cebir ve şiddet kullanarak
ağır bir dil kullanarak mektup yazmak Fiil