submit a dispute to the court of justice

  1. Fiil bir uyuşmazlığı adalet divanına götürmek
  2. Fiil uyuşmazlığı adalet divanına götürmek