suffer in accident

kazada meydana gelen iç kanamaları olmak Fiil
kazada yer alan iç kanamaları olmak Fiil