summer holiday

yazın bir ay izin almak Fiil
yazın bir ay izin zni almak Fiil