1. akşam yemeği yemek/yedirmek.
  2. yudumlamak, yudum yudum içmek.
  3. yudum.
avcı borusu: sabahleyin avcıları uyandırmak için çalınan kıvrak hava. İsim
kalk borusu. İsim
önekinin
p ile başlayan sözcük önünde aldığı şekil.
suppose gibi. sub- Ön Ek
superior.
superlative.
supine.
supplement.
supplementary.
supra.
Superior Court.
Supreme Court.
chocolate pudding