superior to

baskın çıkmak Fiil
bir davayı bir üst mahkemeye havale etmek Fiil
davayı bir üst mahkemeye havale etmek Fiil
uzmanların daha üstün bilgisine başvurmak Fiil
uzmanların daha üstün bilgi sine başvurmak Fiil
tekmil vermek Fiil, Askerlik