1. vekil, naip, murahhas, başkasının görevini yapan kimse.
  2. veraset mahkemesi yargıcı.
  3. başkasının yerine konulan kimse/şey.
  4. Psikoloji anneye/babaya vb. karşı duyulan duyguların kendisine yöneltildiği kimse.
  5. surrogate mother ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
  6. vekil/naip tayin etmek, başkasının yerine koymak.
vekil sömürgeciliği İsim, Sosyoloji
vasi vekili
surrogate ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
taşıyıcı annelik Tıp ve Sağlık
vesayet ve tereke mahkemesi
miras ve vesayet işlerine bakmaya yetkili bir mahkeme