surrogate

  1. vekil, naip, murahhas, başkasının görevini yapan kimse.
  2. veraset mahkemesi yargıcı.
  3. başkasının yerine konulan kimse/şey.
  4. Psychology anneye/babaya vb. karşı duyulan duyguların kendisine yöneltildiği kimse.
  5. surrogate mother ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
  6. vekil/naip tayin etmek, başkasının yerine koymak.
vekil sömürgeciliği Noun, Sociology
vasi vekili
surrogate ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.
taşıyıcı annelik Medicine-Health
vesayet ve tereke mahkemesi
miras ve vesayet işlerine bakmaya yetkili bir mahkeme