surveıllance

hava tarama
hava gözetlemesi
hayvan sağlığı ve zabıtası İsim
Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
yaklaşma çevre radarı
ortam dinlemesi İsim
otoriter gözetim İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
polis gözetiminde olmak Fiil
Kalite Altyapısı ve Piyasa Gözetimi Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Tekstil Gözetim ve Korunma Önlemleri Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Gözetim, Korunma, Kota ve Tarife Kontenjanı Dairesi İsim, Kurum İsimleri
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Avrupa Sınır Gözetleme Sistemi Özel Isim, Kurum İsimleri
döviz kuru kontrolu
döviz kuru kontrolü
uçuş gözetimi
göz hapsine almak Fiil
piyasa gözetimi
polis gözetimi
nezarete almak Fiil
keşif/gözetleme İsim, Askerlik
göz hapsi Hukuk
gözet(le)me, göz altında tutma, nezaret. İsim
izleme İsim
gözcülük ve haberleşme personeli İsim, Askerlik
MOBESE İsim, Kamu Yönetimi
polis dosyaları İsim
sıkı gözetim altında
gözetleme radarı
gözetim görevi
teknik takip İsim, Hukuk
göz altında/nezaret altında bulunmak/tutulmak.
polis nezaretinde
nezaret altında