(a) süpürerek temizlemek, (b) yanaşmak.
The carriage swept up to the front door: Araba ön kapıya yanaştı.