1. click
  2. tick
  3. clack
  4. tap
  5. light rattle

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bir yere çarpan bir şeyin çıkardığı ... ince ses, tıkırdama sesi