take a day off

  1. Fiil bir gün lük izin almak
  2. Fiil bir günlük izin almak
bir günlük izin almaya çalışmak Fiil