take on the chin

  1. Fiil ağır bir darbe almak
  2. Fiil cesaretle katlanmak
(a) yenilmek, (b) dayanmak.