take something apart

  1. Fiil birşeyi parçalarına ayırmak
  2. Fiil birşeyi parçalamak
  3. Fiil birşeyin yanlışlığını kanıtlamak
  4. Fiil birşeyin yanlış olduğunu göstermek
  5. Fiil birşeyin doğru olmadığını göstermek
  6. Fiil bir yeri iyice aramak
  7. Fiil bir yeri didik didik aramak