tax declaration

gelir vergisi beyanı
gelir vergisi beyannamesi
(Br) gelir vergisi beyanı