taxable value

  1. vergi değeri
  2. vergiye tabi değer
  3. vergilendirilecek değer
vergi değerini bulmak Fiil
vergiye esas olacak değeri saptamak Fiil