tembel ve düzensiz kişi

  1. idle and disorderly person