1. ölümün poliçe ile saptanmış süre içinde meydana gelmesi durumunda sigorta şirketinin sigortalıya taahhüt
    ettiği para tutarını ödemeyi kabullendiği hay