tertiary care

  1. İsim, Tıp ve Sağlık üçüncü basamak sağlık hizmeti