third party only policy

  1. motor sigortalarında üçüncü şahısların yaralanması veya mal zararına karşı sigortalının sorumluluğu ile
    sınırlı teminat veren poliçe