1. baştanbaşa, tepeden tırnağa, inceden inceye.
  a thorough search.
 2. titiz, çok dikkatli.
  a thorough researcher/worker. to be thorough in one's work.
 3. tam, mükemmel, noksansız, kusursuz, dört başı mamur.
  a thorough checkup. a thorough enjoyment.
 4. koyu, yaman, müthiş, su katılmadık.
  a thorough rascal. a thorough Frenchman.
işini mükemmel yapmak Fiil
işinımükemmel yapmak Fiil
işini tam yapmak Fiil
(atlı arabalarda) bağlama kayışı.
dile tam vakıf olma
köklü
tam tahkikat
tam bilgi
esaslı bilgi
kesin önlemler İsim
bir konunun tam olarak takdimi
köklü reform
tam eğitim
çalışkan işçi
posasını çıkarmak Fiil
odayı iyice temizlemek Fiil
bir şey hakkında tam bilgi sahibi olmak Fiil
bir iş hakkında tam bilgiye sahip olmak Fiil
işi dört başı mamur bitirmek Fiil
bir işi dört başı mamur bitirmek Fiil
tamamıyla İngilizce öğretim görmek Fiil