through the proper channels

uygun yollardan gitmek Fiil