thumb one's nose

nanik yapmak, başparmağını burnuna koyarak alay etmek, istihfaf/istihkar etmek.