1. İsim toprağı sürme/işleme, tarım, ziraat, çiftçilik.
  2. İsim (toprak) işlenmiş/ekilmiş olma.
  3. İsim işlenmiş /ekilmiş toprak.