tooth and nail

  1. olanca gücü/bütün kuvvetiyle, canını dişine takarak.
    fight tooth and nail.
çok şiddetle dövüşmek Fiil
bütün gücüyle mücadele etmek, canını dişine takıp savaşmak.