toplum için bir tehlike oluşturmak

  1. Fiil to be a danger to society