trading capital

  1. bir ticarethanenin sabit ve cari aktiflerinin birleşik değeri
  2. ödenmemiş sermaye (ihraç edilmiş sermayenin ödenmemiş bölümü
işletme sermayesi kıt olmak Fiil