transfiguration

  1. İsim şekil/biçim/suret değişimi/değişmesi.
  2. İsim (a) dağda Hazreti İsanın suretinin değişmesi, (b) bunun için kilisede yapılan âyin (6 Ağustos).