Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.7) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.70) İsim, Sanayi ve Zanaatler
harp veya benzeri rizikolar nedeniyle geminin veya emtianın tuzağa düşürülmesi