1. hakikî kuzey, bir noktayı kuzey kutbuna birleştiren doğrultu.