1. company
  2. troupe

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Birlikte çalışan ... oyuncuları grubu