1. (a) bir tarafa dön(dür)mek, (b) saptırmak, vaz geçirmek.