turn one's attention to sth

  1. Fiil birinin dikkatini bir şeye yöneltmek
  2. Fiil dikkatini bir şeye yöneltmek