un convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

  1. Özel Isim, Hukuk İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi