underwriting year

  1. iş yılı (reasürans mukavelesi ile temin edilen yıl