unlimited company

  1. (Br) sınırsız sorumlu şirket
  2. (Br) hissedarların sorumluluğu sınırsız olan şirket
  3. kolektif şirket
  4. hissedarların sorumluluğu sınırsız olan şirket
  5. sınırsız sorumlu tv