until further notice

müteakip bir tebligata (bildiriye) kadar ertelemek Fiil
müteakip bir tebligata kadar ertelemek Fiil