1. Sıfat kentsel, kente/şehre ait, kentte yaşayan, kente özgü.
    urban district: İngilterede yönetim bölgesi.

    urban guerilla: şehir çete(ci)si.
    urban redevelopment= urban renewal: şehrin imarı/ gecekondulardan vb. temizlenmesi.
    urban sprawl: şehrin plânsız yayılması.
Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (NACE kodu: 49.31) İsim, Sanayi ve Zanaatler
şehir yönetimi
şehir sorunları İsim
kentsel ve endüstriyel atıklar
şehir bölgesi
(Br) US şehir merkezi
kent yönetimi danışmanı
şehir gelişimi
kentsel gelişim
şehir hriin semti
şehir bölgesi
şehrin semti
(Br) belediye meclisi
şehirli
şehir ekonomisi
(US) şehir çevreyolu
şehir çevreyolu
şehrin büyümesi
şehir gerillası
şehir eşkiyası.
kentsel ısı adası İsim
arsa İsim, Hukuk
şehir manzarası
şehir efsanesi İsim
şehir aydınlatması
şehir modernleştirme
(Br) şehir çevreyolu
şehir halkı
(US) şehirden kaçış
şehirden kaçış
şehir planlayıcısı İsim, İstihdam
şehir planlama
şehir planlaması
kent planlaması İsim, Çevre ve Ekoloji
kent planlaması
şehir nüfusu
kentsel nüfus
şehir programı
belediye vergileri İsim
şehir yenileştirme
şehir yenileştirme
merkez bir kentten kırsal alanlara doğru kentsel yayılım
şehir terorizmi
şehir terörizmi
şehir tramvayı
kentsel dönüşüm İsim, İnşaat
köykent
şehir savaşı İsim, Askerlik
vahşi şehir gerilla tipi terör
kentte çalışan meslek sahibi zenci tanımlaması
şehrin büyümesini kontrol altına almak Fiil
imar ve şehircilik geliştirme
İskân ve Şehircilik Bakanı
şehir nüfusunun yoğun olduğu yerler İsim
Imar, İskân ve Şehircilik Bakanlığı. İsim
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İsim

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Çöl arapları, bedevîler