1. thigh

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bacağın kalçadan ... olan kısmı