1. Sıfat müphem
 2. Sıfat belirsiz, müphem, açık/sarih olmayan.
  Avague agreement. A vague idea.
  I haven't the vaguest
  idea: Zerre kadar bilgim yok.
 3. Sıfat bulanık, karanlık, iyi farkedilmeyen, belli belirsiz, hayal meyal.
  vague silhouettes; a vague odor.
 4. Sıfat ) muğlâk, anlaşılmaz.
 5. Sıfat anlayışsız, bön, aptal.
muğlak cevap
belirsiz talep
kesin olmayan talepler İsim
bulanık fikir
kesin olmayan bilgi
kesin olmayan bilgiler
belli belirsiz anımsama
kesin olmayan vaat
şüpheli tehditler İsim
boş vaatlerle birini oyalamak Fiil