1. Geçişli Fiil onaylamak, tasdik etmek, geçerli/muteber kılmak.
  2. Geçişli Fiil yürürlüğe/mer'iyete koymak.
  3. Geçişli Fiil doğrulamak, teyit/tekit etmek.
    experiments designed to validate his hypothesis.
bir talebi geçerli kılmak Fiil
bir seçimi geçerli kılmak Fiil
menkul değerleri likide etmek Fiil