1. İsim yiğitlik, cesaret, şecaat, mertlik, bahadırlık.
Basiret ve tedbir cesaretten evlâdır (Basiret, selametin anasıdır).
average value date İsim, Bankacılık
numbers
becomes good funds to the depositor
(banking) official date when money is transferred
value date İsim, Bankacılık
valuta

Değer, kıymet