1. İsim çeşitlilik, türlülük, tenevvü.
 2. İsim farklılık, ayrılık, başkalık, tehalüf.
 3. İsim karışım.
  a variety of: çeşit çeşit, türlü türlü.
  A variety of fruits.
 4. İsim tür, çeşit, nevi.
  A variety of plum.
 5. İsim cins.
 6. İsim islâh edilmiş tür (bitki, hayvan).
 7. İsim
  variety show ile ayni anlama gelir. taşlamalı güldürü, varyete.
Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar (NACE kodu: 46.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
ticaret malları çeşidi
alelâde, bayağı, basit, sade, sıradan, harcıâlem. Sıfat
kültür çeşitliliği
çeşitlendirmek Fiil
çeşitlendirme
ürün çeşitliliği İsim, İşletme
(Br) varyete artisti
zincir satış mağazası
(Br) varyete eğlencesi
(televizyon , Br) varyete saati
ağız değişikliği
sakatat (ciğer, dil, böbrek, vb.).
moda çeşidi
mal çeşidi
desen çeşidi
(Br) varyete
(US) türlü malların satıldığı dükkân
variety ile ayni anlama gelir. taşlamalı güldürü, varyete.
ucuzluk pazarı, ucuz tuhafiye dükkânı.
çok çeşitli …ler İsim
türlü nedenlerden
ucuz mal satan dükkân
çok çeşitli mal satmak Fiil
Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi